Samarbejde

Hvordan foregår samarbejdet?

Det er vigtigt for os at du er med i arbejdet med din løsning. Derfor sørger vi for at holde dig opdateret med processen.

1

Vi mødes

Vi kommer og besøger dig i din virksomhed.
Vi lærer om dine visioner, dine produkter, services og din virksomhed.

2

Planlægning

Vi udarbejder en plan for hvad vi mener er bedst at gøre og hvordan. Både på kort og lang sigt.

3

Opstart

Der udformes et tilbud med fast pris hver måned alt inkl. Når første betaling er modtaget startes arbejdet.

Proces

Når tilbuddet er accepteret, går arbejdet i gang. Vi laver sammen nogle milepæle/ deadlines i processen hvor vi retter til. Er der en hjemmeside med i projektet, kan det fx være godkendelse af design.

4

Opgaveløsing

Vi går nu igang med at udføre opgaverne. Når den helt grundlæggende opsætning er færdig, får du også fuld adgang og ejerskab til løsningerne. 

5

Analyser

Når det grundlæggende er på plads, bevæger vi os i dybden på din løsning og starter det aktive og løbende vedligehold.

6

Løbende sparring

Vi sørger for at give dig opdateringer om de tiltag og ændringer vi foretager på din løsning. Vi kan også mødes for at følge op på status og udvikling.